Nie pozwólmy na to aby muzyka była dla dziecka jedną z wielu naukowych dziedzin  lecz zapoznajmy go z jej magiczną mocą. Nauczmy dzieci cieszyć się Muzyką!

Od tego roku nasze przedszkolaki będą miały okazję jeszcze intensywniej korzystać z zajęć ze śpiewem, tańcem i muzyką. Zwiększona ilość zajęć umuzykalniających prowadzonych przez doświadczonego i wykwalifikowanego nauczyciela, grającego na pianinie i gitarze da dzieciom możliwość jeszcze bliższych spotkań z muzyką. Głównym celem zajęć muzycznych jest rozbudzenie w dzieciach naturalnej kreatywności, twórczych zachowań, które uaktywniają się poprzez rytm, ruch, śpiew, aktywny odbiór muzyki. Koncepcje wychowania muzycznego zakładają następujące formy aktywności: ruch przy muzyce, aktywne słuchanie muzyki, śpiew, gra na instrumentach. Każda z tych form kształci u dzieci inne umiejętności, a różnorodność bodźców pomaga utrzymać uwagę dziecka. Z naszych doświadczeń w pracy z dziećmi jasno wynika, że muzyka jako jedyna ze sztuk potrafi zaangażować dziecko w sposób całkowity i wpłynąć bardzo głęboko na jego emocje.

Autorski program edukacji muzycznej pt. „od Przedszkolaka do Muzyka”, na którym opierać się będą zajęcia umuzykalniające jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na pogłębienie treści muzycznych w edukacji przedszkolnej. Określono w nim cele, zgodne z obowiązującą podstawą programową, oraz treści edukacyjne, jakie będą realizowane podczas zajęć i zabaw muzycznych.

Cele edukacyjne

 • Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki
 • Doskonalenie ekspresji wokalnej
 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • Wyrabianie umiejętności gry na instrumentach (instrumenty perkusyjne, dzwonki, pianino)
 • Rozwijanie kreatywności muzycznej
 • Dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu historii muzyki oraz jej teorii

Treści programowe:

 • Dziecko jako znawca muzyki – wiedza o muzyce
 • Dziecko jako słuchacz – odbiór muzyki
 • Śpiew oraz doskonalenie mowy
 • Taniec oraz ekspresja ruchowa przy muzyce
 • Dziecko jako wykonawca muzyki – gra na instrumentach (pianino, instrumenty perkusyjne)
 • Dziecko jako twórca muzyki – kreatywność muzyczna

Program „od Przedszkolaka do Muzyka” wykorzystuje  elementy takich metod jak: metoda E. Gordona, metoda Carla Orff’a, Rytmika J. Dalcroze’a, muzykoterapia, logo rytmika, drama, choreoterapia, metody wizualizacyjne, metody kreacyjne Nordoff – Robbins’a, bajko terapia, Trening autogenny Schultza, Pedagogika Zabawy, metoda Jacobsona, metoda aktywnego słuchania muzyki Bati Strauss ,metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Wielość tych metod pozwala na organizowanie zajęć niebanalnych i atrakcyjnych dla dzieci.