ul. Felińskiego 22/U1, 31-236 Kraków

794 286 030, 604 055 727

54 1140 2004 0000 3702 5208 0320

 

Na zamieszczonej poniżej mapie zaznaczone są nasze wszystkie przedszkola. Mapę można powiększać i przesuwać. Po kliknięciu na logo wyświetlą się dokładne dane adresowe wybranej placówki.

Przedszkole na ulicy Felińskiego oznaczone jest

Nasze pozostałe placówki zaznaczono