Zabawa i nauka w naszym przedszkolu przebiega zgodnie z ramowym planem dnia.

Poranek (700-800)

schodzenie się dzieci

indywidualna realizacja zadań

wspólna zabawa

zabiegi higieniczne

Śniadanie (800-900)

Zajęcia programowe (900-1130)

realizacja zadań edukacyjnych

- działania zespołowe z całą grupą

- praca indywidualna

zabiegi higieniczne

II Śniadanie (1000-1015)

zabawy zorganizowane i swobodne

- poznanie najbliższego otoczenia

- spacery, wycieczki

zabiegi higieniczne

Obiad (1130-1230)

Poobiedni relaks (1230-1400)

wyciszenie dzieci

- praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych

- realizacja pomysłów dzieci

- udział dzieci w zajęciach dodatkowych

zabiegi higieniczne

Podwieczorek (1400-1415)

Wspólne i indywidualne formy pracy z dziećmi (1415-1630)

aktywność własna dzieci

indywidualna realizacja zadań edukacyjnych

kontakty indywidualne z rodzicami

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana podczas całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.