Zabawa i nauka w naszym przedszkolu przebiega zgodnie z ramowym planem dnia.

Poranek (700-800)

     schodzenie się dzieci

     indywidualna realizacja zadań

     wspólna zabawa

     zabiegi higieniczne

Śniadanie (800-900)

Zajęcia programowe (900-1130)

     realizacja zadań edukacyjnych

           - działania zespołowe z całą grupą

           - praca indywidualna

     zabiegi higieniczne

II Śniadanie (1000-1015)

     zabawy zorganizowane i swobodne

           - poznanie najbliższego otoczenia

           - spacery, wycieczki

     zabiegi higieniczne

Obiad (1130-1230)

Poobiedni relaks (1230-1400)

     wyciszenie dzieci

           - praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych

           - realizacja pomysłów dzieci

           - udział dzieci w zajęciach dodatkowych

     zabiegi higieniczne

Podwieczorek (1400-1415)

Wspólne i indywidualne formy pracy z dziećmi (1415-1630)

     aktywność własna dzieci

     indywidualna realizacja zadań edukacyjnych

     kontakty indywidualne z rodzicami

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana podczas całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.